Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Тушаал гарчиг ОГНОО Тушаалын дугаар
Заавар
Тушаалын нэр Тушаалын огноо Тушаалын дугаар татах холбоос
Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээний заавар / Нүүр / 2018-09-26 319
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-07-17 А286
Насанд хүрэгчдийн артерийн гипертензийн эмнэл зүйн заавар / Нүүр / 2018-07-17 А286
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-07-17 А288
Заавар шинэчлэн батлах тухай / Нүүр / 2018-07-16 А281
Нярайн сурфиктант эмчилгээний заавар / Нүүр / 2018-07-16 А281
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-06-29 А262
Цахимаар жор бичих заавар / Нүүр / 2018-06-29 А262
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-06-19 А244
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2017-12-14 А512
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын ЭМТҮ-ний заавар / Нүүр / 2017-12-14 А512
Журам, заавар батлах тухай шинэчлэн / Нүүр / 2017-08-28 А328
Хоол хүнсээр дамжих өвчний үеийн хариу арга хэмжээ авах журам / Нүүр / 2017-08-28 А328
Хоол хүнсээр дамжих өвчний голомтод ажиллах заавар / Нүүр / 2017-08-28 А328
Сорьц шинжлэгдэхүүн цуглуулах ба түүнтэй харьцах заавар / Нүүр / 2017-08-28 А328